Yayınlar

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü Yayınlarımız

2017 yılında Okçular Vakfı bünyesinde yazma eser neşri, telif eser ve çeviri dizileri ile Türk Okçuluğu’na katkı sağlamak ve tevarüs ettiğimiz büyük mirası günümüze kazandırmak amacıyla Okçular Vakfı Yayınları kurulmuştur. Yayınevi, Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün danışmanlığında faaliyetlerine devam etmektedir.

1. Yazma Eser Neşri

    Elle yazılarak ortaya konan her çeșit kitap, risâle, murakka‘, mektup, levha ve belgelerin ortak adı olarak tanımlayabileceğimiz yazma eserler, Türk-İslâm kültürünün en değerli hazinelerindendir. Bu eserler bașta Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi olmak üzere pek çok kütüphanede koleksiyonlar halinde mevcuttur. Okçular Vakfı da bu büyük mirasın bir cüzünü teșkil eden okçulukla ilgili yazma eserlerin tahkikli neșri ile günümüze kazandırılması amacıyla yayınevi bünyesinde Yazma Eser Neșri dizisini olușturmuștur.

2. Telif Eser

    Okçular Vakfı Yayınları’nın hedeflerinden bir diğeri de okçulukla ilgili pek çok telif eseri okçuluk araştırmalarına destek olmak ve bu sayede literatüre katkıda bulunmak amacıyla neşrederek bu eserlerin araştırmacılarla ve ilgili okurlarla buluşmasını sağlamaktır. Bu bağlamda ilk olarak Erkan Göksu tarafından kaleme alınan ve Türk okçuluğunu ana kaynaklar üzerinden inceleyen Okla Yükselen Millet adlı eserin yayınlanması planlanmaktadır. Bu eseri müteakiben Atilla Şentürk tarafından Osmanlı șiiri merkeze alınıp dönemin divanlarında Türk Okçuluğu ve ilgili terimlerinin nasıl ișlendiği üzerine bir eser telif edilecek olup, 2018 yılında neșredilmesi ön görülmektedir. Diğer bir eser de Süheyl Ünver’in tuttuğu notlar üzerinden kemankeș yönü bașta olmak üzere hattatlığı ve ebruculuğunu da ihtiva eden kapsamlı bir Necmeddin Okyay biyografisi telif etmektir. Bu eserin okçulukla ilgili kısımları Süheyl Ünver’in notları üzerinden enstitü araştırmacıları tarafından telif edilecek olup, hattatlığı ve ebruluğunu uzman araştırmacılar kaleme alınacaktır.

3. Çeviri

    Okçulukla ilgili pek çok yabancı yayını, diğer milletlerin tecrübelerinden istifade etmek ve sair dillerde üretilen bu mirası dilimize kazandırmak ve bu sayede okçuluğun gelişimine katkı sağlamak amacıyla tercüme ettirerek neşretmekteyiz. Bu bağlamda bu gayeye binaen kompozit Türk yayı yapımında önemli bir isim olan ve bu alanda rehber nitelinde bir kitap kaleme alan Adam Karpowicz’in Ottoman Turkish Bows: Manufacture & Design (Osmanlı Türk Yayları: İmali ve Tasarımı) adlı eserinin İngilizce’den Türkçe’ye tercümesi tüm hızıyla devam etmekte olup, 2018 şubat ayında yayınlanması planlanmaktadır.